Nova optužnica USKOK-a, Patafta ostaje bez 35 mil. kuna?!

Objavljeno: 29.12.2011. 14:45

Zadnja izmjena: 08.12.2015. 08:12

USKOK je objavio optužnicu protiv bivših varaždinskih gradonačelnika Ivana Čehoka i Hrvoja Vojvode, direktora gradske komunalne tvrtke Varkom Tomislava Kezelja te poduzetnika Davora Patafte i članice uprave njegove T7 Grupe Narcise Huljev. Sumnjiči ih se za kaznena djela udruživanja za počinjenje kaznenih djela, zlouporabe položaja i ovlasti te pomaganja i poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.

>> Pročitajte kako su Čehok, Patafta i Vojvoda komentirali optužnicu

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv Ivana Čehoka, Davora Patafte, Tomislava Kezelja, Narcise Huljev i Hrvoja Vojvode te trgovačkih društava T7 Grupa, T7 Vis i Winair zbog počinjenja kaznenih djela udruživanja za počinjenje kaznenih djela, zlouporabe položaja i ovlasti te pomaganja i poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.

Optužnica tereti Čehoka, Pataftu i Huljev da su se povezali u zajedničko djelovanje od 2007. do 2011. godine u namjeri pribavljanja znatne nepripadne materijalne koristi trgovačkim društvima u vlasništvu Davora Patafte, na štetu Grada Varaždina i pravnih osoba koje su u većinskom vlasništvu Grada Varaždina.

Optužnica za MBO, POS i Zračnu luku

Čehok je, prema optužnici, u prethodnom dogovoru s Pataftom, u navedenom razdoblju u više navrata pogodovao njegovim trgovačkim društvima u zaključivanju poslova s Gradom Varaždinom i pravnim osobama u većinskom vlasništvu Grada Varaždina.

Radi se o poslovima na zbrinjavanju komunalnog otpada, kupnje zemljišta za program poticane stanogradnje po cijeni znatno većoj od tržišne, te poslova kojim će se Patafti omogućiti  preuzimanje upravljanja aerodromom Varaždin.

Prema optužnici Čehok je s Pataftom, a uz pomoć Tomislava Kezelja, direktora trgovačkog društva Varkom, omogućio zaključenje poslova kojima je društvu T7 Vis omogućena gradnja fiksnog postrojenja za MBO na lokaciji Brezje, a za realizaciju tog posla istom društvu omogućio je stjecanje zemljišta na lokaciji Brezje i to kupoprodajom i zamjenom zemljišta u Jalkovcu sa znatno vrednijim gradskim zemljištem u Brezju.

Također, Čehoka se tereti da je Čehok je u dogovoru s Pataftom, uz traženje Hrvoja Vojvode, osigurao da Grad Varaždin od društava T7 Vis i T7 Grupa, te društva Ekos Holding kupi zemljišta za program poticane stanogradnje po cijeni znatno većoj od tržišne, a za što nije postojala suglasnost nadležnog ministarstva niti potreba Grada Varaždina za tolikom izgradnjom POS-ovih stanova.

Narcisa Huljev je, prema optužnici, u tom poslu od građevinskog vještaka tražila da za potrebe društava T7 Grupa i T7 Vis izrađuje elaborate o procijenjenoj vrijednosti nekretnina prema kojima je cijena zemljišta ispala znatno veća od tržišne.

>> Habuš: Tražit ćemo da se ugovori konačno stave izvan snage!

Čehok je s Pataftom optužen i za pogodovanje Winairu u zaključivanju poslova kojima će se navedenom društvu omogućiti preuzimanje upravljanja aerodromom Varaždin, te su imenovanjem Narcise Huljev predsjednicom Uprave društva Varaždin airport (ranije Zračna luka Varaždin), koje je u 100- postotnom vlasništvu Grada Varaždina, stvoreni preduvjeti za utjecaj Patafte na donošenje odluka o poslovanju društva te time i neosnovano priznanje ulaganja društva Winair u razvoj aerodroma kojemu je bio cilj da društvo Winair postane većinski vlasnik društva Varaždin airport.

Prema optužnici, tvrtke u vlasništvu Davora Patafte pribavile su na taj način nepripadnu materijalna korist u iznosu od oko 35.8 mil. kuna, koliko je već isplaćeno tvrtkama u vlsništvu Patafte, a Grad Varaždin oštećen je za oko 49.6 mil. kuna.

>> Tekst cijele USKOK-ove optužnice

USKOK će, sukladno zakonu o oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, tijekom kaznenog postupka predložiti oduzimanje protupravno stečene imovinske koristi od okrivljenika.

Komentari