Uskoro novi dječji vrtić u Vidovcu

Vidovec bi uskoro trebao dobiti novi vrtić, a već je izrađen idejni projekt
Objavljeno: 17.08.2010. 13:17

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56

Izra?en je idejni projekt za izgradnju novog dje?jeg vrti?a u Vidovcu, te se uskoro o?ekuje lokacijska dozvola. Vrijednost idejnog projekta je oko 50 tisu?a kuna, a financiran je iz op?inskog prora?una. Novi vrti? ?e imati više od 1000 kvadrata i mo?i ?e primi oko 120-ero djece s podru?ja op?ine. Ve? je stigao i dio opreme. Naime, zahvaljuju?i suradnji s Ministarstvom, Dje?ji vrti? Škrinjica u Vidovcu bogatiji je namještajem i didakti?kom opremom vrijednom 100 tisu?a kuna. Na?elnik Bruno Hrani? isti?e da je ovo još jedan u nizu primjera koji pokazuje da su Vlada i ministarstva spremna izdvojiti novac za pomo? lokalnim jedinicama samouprave, ukoliko ima kvalitetnih programa.

Varaždinski forum

Podijeli

eVarazdin.hr / Radio Varaždin 17.08.2010.

Komentari