Od idućeg tjedna će započeti radovi rekonstrukcije prostorija nekadašnje škole Tomislav Špoljar koja je od lipnja dana na korištenje udrugama.

Naime, Grad Varaždin je nakon provedenog postupka nabave radova s varaždinskom tvrtkom SINGRA d.o.o. sklopio ugovor o izvođenju građevinsko obrtničkih radova u iznosu od 122 tisuće kuna.

Tako će se izvršiti rekonstrukcija sanitarnih čvorova u prizemlju, a s obzirom da ne postoji sanitarni čvor za osobe s invaliditetom, na mjestu postojećih svlačionica, uz novi ženski muški sanitarni čvor, izgradit će se i urediti i sanitarni čvor za osobe s invaliditetom.

Na prvom katu zgrade dvije prostorije će se spojiti u jednu koja će korisnicima služiti za održavanje većih skupova, skupština i sličnih okupljanja dok je na stepeništu predviđena zamjena rasvjetnih tijela koja će se paliti na senzore radi uštede električne energije.

 

Komentari

23.11.2016. 14:07h

Foto: Grad Varaždin