radovi vrijedni 122 tisuće kuna

Uskoro počinju radovi na obnovi nekadašnje škole Tomislav Špoljar u Varaždinu

Objavljeno: 23.11.2016. 14:07

Foto: Grad Varaždin

Od idućeg tjedna će započeti radovi rekonstrukcije prostorija nekadašnje škole Tomislav Špoljar koja je od lipnja dana na korištenje udrugama.

Naime, Grad Varaždin je nakon provedenog postupka nabave radova s varaždinskom tvrtkom SINGRA d.o.o. sklopio ugovor o izvođenju građevinsko obrtničkih radova u iznosu od 122 tisuće kuna.

Tako će se izvršiti rekonstrukcija sanitarnih čvorova u prizemlju, a s obzirom da ne postoji sanitarni čvor za osobe s invaliditetom, na mjestu postojećih svlačionica, uz novi ženski muški sanitarni čvor, izgradit će se i urediti i sanitarni čvor za osobe s invaliditetom.

Na prvom katu zgrade dvije prostorije će se spojiti u jednu koja će korisnicima služiti za održavanje većih skupova, skupština i sličnih okupljanja dok je na stepeništu predviđena zamjena rasvjetnih tijela koja će se paliti na senzore radi uštede električne energije.

 

Komentari