Uspješno završena još jedna akcija Facebook humanitaraca

Objavljeno: 05.02.2014. 20:13

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 08:27

Humanitarna udruga "FB Humanitarci Varaždin" završila je još jednu akciju.

Facebook humanitarci pomogli su samohranoj majci triju djevoj?ica, od kojih je jedna dijete s invaliditetom (Downov sindrom), te im olakšali tešku svakodnevicu u borbi za pristojan zivot.

- Malu obitelj pratili smo dva mjeseca i pomogli joj u odje?i, obu?i, igra?kama, hrani te higijenskim potrepštinama. Djevoj?icama je osigurano i stolno ra?unalo, a majci smo pomogli i uplatom jedne rate za vrti? u koji je djevoj?ica s Downovim sindromom upisana kako bi bolje napredovala u razvoju, druže?i se sa djecom svoje dobi - istaknula je Gordana Vincek iz udruge "FB Humanitarci Varaždin".

Ujedno je pozvala sve humanitarne, ali i ostale udruge udruge na podru?ju Varaždinske, Me?imurske i Koprivni?ko-križeva?ke županije da se jave na mail [email protected] s kratkim opisom djelovanja i kontakt podacima.

- Planiramo jedan ve?i projekt humanitarnog karaktera, no za realizaciju je potrebna uklju?enost udruga iz svih ovih županija - pozivaju?i udruge na suradnju, najavila je Gordana Vincek.

Komentari