općina gornji kneginec

Usvojen je Plan razvoja Općine Gornji Kneginec

Objavljeno: 09.05.2022. 12:37

Održana je 11. sjednica  Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec, a sve predložene točke dnevnog reda su raspravljene i jednoglasno prihvaćene.

Pod prvom točkom dnevog reda donijeta je Odluka o donošenju Plana razvoja Općine Gornji Kneginec za razdoblje 2021.-2030. godine. Njime se definira okvir za poticanje razvoja Općine u narednih devet godina u skladu s politikom EU te koji obuhvaća razvoj svih sektora i identificira probleme i potrebe te razvojne projekte koji će biti smjernica za brži razvoj Općine te pripremu projekata, jačanje gospodarstva i privlačenje investitora. 

Donesen je i Zaključak o prihvaćanju Ostvarenja financijskog plana održavanja groblja tijekom 2021. godine, te su prihvatili i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za 2021. godinu kao i njegove popratne dokumente. Općina je protekle godine poslovala pozitivno, a višak proračunskih prihoda bit će upotrijebljen u tekućoj godini.

Pred sam kraj sjednice Općinsko vijeće prihvatilo je Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za 2021. godinu te Izvješće o izvršenju Programa gradnje vodnih građevina, komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2021. godini.

Komentari