Na jučer održanoj 5. sjednici Općinskog vijeća općine Cestica vijećnici su jednoglasno usvojili Proračun Općine za 2018. godinu u kojem ukupni prihodi iznose 22.357.889,00 kuna.

Načelnik Općine Mirko Korotaj naglasio je kako su u Proračun uključeni svi projekti koji su se odvijali i dosada te je naveo i nove projekte.Prema njegovim riječima, najveća stavka prihodovne strane su porezni prihodi koji iznose 10 milijuna kuna, a zahvaljujući novom Zakonu o financiranju lokalne samouprave koji je izglasan u Saboru na prijedlog Hrvatske narodne stranke, a druga najveća stavka su pomoći odnosno sredstva za koje se kandidirala Općina, a to je prihod od 7,5 milijuna kuna.

- U rashodovnoj strani najviše sredstava planirano je za dogradnju dječjeg vrtića, izgradnja Kulturnog centra, asfaltiranje nerazvrstanih cesta i tekuće komunalno održavanje. Valja naglasiti kako je Proračun i  razvojan i socijalno osjetljiv. Naglasak je i na pronatalitetnoj politici pa Općina nastavlja s jednokratnim pomoćima roditeljima za novorođeno dijete u iznosu od dvije tisuće kuna po djetetu - rekao je Korotaj i dodao kako će se i dalje sufinancirati boravak djece u dječjem vrtiću, svi osnovnoškolci će dobiti radne bilježnice, atlase i mape, a nastavit će se i stipendiranje svih studenata 2. i viših godina studija, uz pet stipendija za brucoše.

Predsjednik Općinskog vijeća Darko Majhen izrazio je zadovoljstvo što su svi vijećnici bez obzira na stranačku pripadnost jednoglasno usvojili Proračun kao temeljni akt bitan za normalno funkcioniranje i provođenje određenih projekata.Zamjenik načelnika Žarko Rodeš naveo je kako je Proračun za 2018. izrađen uzimajući u obzir sve potrebe građana i ispunjavanje uvjeta za provođenje budućih projekata.

Ključne riječi: Cestica, cestica, Mirko Korotaj, proračun,

Komentari

12.12.2017. 16:12h Zadnja izmjena: 12.12.2017. 16:12

Foto: Arhiva