Općina Trnovec Bartolovečki

Usvojen proračun Općine Trnovec Bartolovečki u iznosu većem od 6,5 milijuna eura

Objavljeno: 29.12.2023. 13:55

Zadnja izmjena: 29.12.2023. 13:56

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Trnovec Bartolovečki većinom glasova usvojen je proračun za 2024. godinu u iznosu od 6.549.450 eura.

Od kapitalnih projekata, u planu su: izgradnja Mini tržnice, Kulturnog centra Trnovec, dogradnja zdravstvene ambulante Šemovec, uređenje matičnog ureda Bartolovec, izgradnja Dječjeg vrtića Trnovec i izgradnja nadstrešnice uz Društveni dom Zamlaka. Značajna sredstva predviđena su i za izgradnju biciklističke rute te outdoor parka u Trnovcu, kao i za razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta. Razmjerno broju stanovnika na području Općine, Općina će sudjelovati u financiranju izgradnje sortirnice Grada Varaždina.

– Svi navedeni kapitalni projekti imaju za cilj daljnje podizanje standarda života svih naših sumještana. Naše najmlađe financijski pratimo od rođenja do završetka školovanja. Mladi su nam prioritet, ulaganje u mlade je ulaganje u budućnost naše Općine – rekla je načelnica Verica Vitković.

Komentari