V. Toplice sele Dan grada na Martinje

Umjesto na dan Sv. Lovre, V. Toplice će Dan grada odsad slaviti na Martinje
Objavljeno: 01.07.2010. 14:06

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56

Varaždinske Toplice više ne?e Dan grada obilježavati na Dan Sv. Lovre, 10. kolovoza, ve? 11. studenog - na Martinje. Odlu?ilo je tako topli?ko Gradsko vije?e, zbog ?ega je trebalo promijeniti i gradski Statut. Vije?e je donijelo i izmjene, te dopune ovogodišnjeg gradskog prora?una. Zbog njegovog slabijeg punjenja od 23 posto, neizbježno je bilo dodatno smanjenje pla?a djelatnika u gradskoj upravi, kaže gradona?elnik Dragutin Kranj?ec, pa je tako, nakon što su pla?e prošle godine smanjene 10 posto, od danas one umanjene za daljnjih 20 posto. Rebalansom prora?una, manje ?e novca biti i za financiranje dje?jeg vrti?a, pa ?e grad umjesto dosadašnjih 63 posto, financirati smještaj djece 50 posto, a više nema niti besplatnog smještaja za tre?e dijete.

Varaždinski forum

Podijeli

eVarazdin.hr / Radio Varaždin 01.07.2010.

Komentari