podaci čistoče

Varaždinci po prvi put odvojili više od 50 posto reciklabilnog otpada

Objavljeno: 10.01.2024. 13:16

Zadnja izmjena: 10.01.2024. 13:16

Foto: Grad Varaždin/Arhiva

Prema najnovijim podacima varaždinske Čistoće, stanovnici Varaždina po prvi put su uspjeli postići da je udio prikupljenog  reciklabilnog otpada u ukupnom otpadu veći od udjela miješanog komunalnog otpada.

Prijeđena je granica od 50 posto reciklabilnog otpada. Naime, količine reciklabilnog otpada koje su tijekom prošle godine sakupljene u žutim, plavim, smeđim, zelenim i sivim spremnicima, koje su sakupljene kao glomazni otpad i koje su sakupljene u reciklažnom dvorištu, premašuju količine miješanog komunalnog otpada sakupljenog u crnim i srebrnim spremnicima. Točnije, kada se sagledaju podaci unatrag godinu dana, prikupljeno je 7.055,743 tona reciklabilnog otpada i 6.620,380 tona miješanog komunalnog otpada, što znači da je udio reciklabilnog otpada 51,59 % u odnosu na 48,41 % MKO-a. 

To su podaci prema kojima je Varaždin postao jedan od hrvatskih gradova koji ispunjavaju ciljeve o sakupljanju više od 50 posto reciklabilnog otpada. Riječ je o preliminarnim, neslužbenim podacima o količinama otpada koji će postati službeni nakon što nadležno tijelo (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - MINGOR) objavi Izvješće o komunalnom otpadu za 2023. godinu. Na temelju preliminarnih podataka, Varaždin više neće biti u opasnosti od penalizacije, odnosno plaćanja poticajne naknade.

Komentari