poticanje i promocija sporta

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina je objavila Javni natječaj za sufinanciranje programa

Objavljeno: 19.01.2017. 10:48

Foto: Arhiva

Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina poziva sportske udruge s područja Varaždina, a koje su članice Zajednice, da prijave svoje projekte i programe na Javni natječaj za sufinanciranje programa koji doprinose zadovoljavanju javnih potreba u sportu Grada Varaždina u ovo godini.

Odnosi se to na poticanje i promociju sporta, provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, pojedinaca i ekipa gradskih osnovnih škola, provođenje dijela programa studentskih sportskih udruga Grada Varaždina te provođenje programa treninga i natjecanja sportskih udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina.

Sufinancirat će se i opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, stručni poslovi u sportu, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sport osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha, održavanje sportskih objekata i financiranje cijene sata korištenja sportskih objekata te provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija o sportu.

Sve uvjete koje je potrebno ispuniti kako bi se predloženi projekti i programi uzimali u obzir možete saznati internet stranici Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina.

 

Komentari