U Županijskoj palači je potpisan ugovor za sufinanciranje redovitih aktivnosti Stanice gorske službe spašavanja Varaždin. Varaždinska županija dodjeljuje sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna Stanici Varaždin za provođenje redovitih aktivnosti u 2019. godini.

Ugovor su potpisali zamjenik župana Varaždinske županije Robert Vugrin i pročelnik Stanice gorske službe spašavanja Varaždin Mario Musulin. Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, stručna, humanitarna, neprofitna udruga koja obavlja djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a u koju se udružuju stanice HGSS s područja Republike Hrvatske.

Redovita aktivnost HGSS je osposobljavati, obučavati i djelovati sukladno zakonskim propisima u području civilne zaštite, te biti u stanju pripravnosti za slučaj velikih nesreća i katastrofa.Varaždinska županija svojim donacijama sufinancira troškove njenog rada na području civilne zaštite te zaštite i spašavanja.

 

Komentari

21.05.2019. 11:09h Zadnja izmjena: 21.05.2019. 11:16