FINANCIRANJE UDRUGA

Varaždinska županija financirat će projekte udruga u iznosu od 2.000 do 20.000 kuna

Objavljeno: 19.01.2021. 18:49

Zadnja izmjena: 19.01.2021. 19:15

Foto: Arhiva

Varaždinska županija je u ponedjeljak, 18. siječnja, objavila Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2021. godini.

Udruge se mogu javiti za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro. Natječaj se odnosi na prioritetna područja iz strateških dokumenata Županije:

  • aktivnije sudjelovanje mladih u društvu;
  • zaštitu i promicanje ljudskih prava;
  • zaštitu okoliša i prirode te zaštitu životinja;
  • promociju poljoprivrede i šumarstva;
  • promicanje znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja;
  • promicanje sporta, kulture, tehničke i informatičke kulture;
  • promicanje poduzetništva i obrtništva, zaposlenosti i samozapošljavanja i međusektorskog partnerstva javnog i poslovnog sektora;
  • civilnu zaštitu i zaštitu i spašavanje;
  • razvoj socijalnih usluga, socijalnog poduzetništva i humanitarnih djelatnosti;
  • zaštitu zdravlja.       

Udruge prijavu mogu slati poštom, dostavljačem ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu: Varaždinska županija, "Javni natječaj za udruge - NE OTVARAJ", Franjevački trg 7, 42 000 Varaždin. Rok za podnošenje prijava je 19. veljače 2021. godine.

Natječaj je objavljen na sljedećem linku.

Komentari