Varaždinska županija je danas objavila Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2020. godini.

Udruge se mogu javiti za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje programa i projekta od interesa za opće dobro.

Natječaj se odnosi na prioritetna područja iz strateških dokumenata Županije: aktivnije sudjelovanje mladih u društvu; zaštitu i promicanje ljudskih prava; zaštitu okoliša i prirode te zaštitu životinja; promociju poljoprivrede i šumarstva; promicanje znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja; promicanje sporta, kulture, tehničke i informatičke kulture; promicanje poduzetništva i obrtništva, zaposlenosti i samozapošljavanja i međusektorskog partnerstva javnog i poslovnog sektora; civilnu zaštitu i zaštitu i spašavanje; razvoj socijalnih usluga, socijalnog poduzetništva i humanitarnih djelatnosti; zaštitu zdravlja. 

Udruge prijavu mogu slati poštom, dostavljačem ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu: Varaždinska županija, "Javni natječaj za udruge - NE OTVARAJ", Franjevački trg 7, 42 000 Varaždin.

Rok za podnošenje prijava je 20. veljače 2020. godine. Natječaj je objavljen na sljedećem linku, a sva pitanja vezana mogu se postaviti isključivo na e-mail: [email protected]

Komentari

14.01.2020. 11:33h Zadnja izmjena: 14.01.2020. 11:33

Foto: ARHIVA