U Varaždinskoj županiji, gledano teritorijalno, poduzetnički prihodi u iznosu od 13,6 milijardi kuna, ostvareni su u gradu Varaždinu, te čine 54% ostvarenih prihoda županije i veći su od ostvarenih u 2016. godini za 10 posto.

Prema Fininim podacima odmah iza Varaždina po poduzetničkim prihodima slijedi općina Trnovec Bartolovečki s 2,4 milijarde kuna i udjelom od 9,7% i stopom pada za 9,1% u odnosu na prethodnu godinu.

Osim Trnovca, pad ukupnih prihoda zabilježen je u još dvije općine: u Jalžabetu za 10,4% i Martijancu za 3,1%. Istovremeno, najveći porast ukupnih prihoda zabilježen je u Bednji s 57,9% i iznosom od 29,7 milijuna kuna, a slijedi Veliki Bukovec s 46,1% i iznosom od 543,2 milijuna kuna. 

Komentari

01.02.2019. 08:52h Zadnja izmjena: 01.02.2019. 10:04