Odjel za psihijatriju Opće bolnice Varaždin obilježava 60 godina svog postojanja i rada, a rad je započeo kao kombinirani Neurološko-psihijatrijski odjel unutar OB Varaždin i Psihijatrijska bolnica u Bajnski Dvorima. Danas je to jedinstveni Odjel za psihijatriju koji godišnje brine o 800 pacijenata, a obavljaju preko 9500 pregleda.

Još daleke 1961. godine u Dispanzeru za mentalnu higijenu započinje s radom prvi specijalisti neuropsihijatar iz ovog kraja Vladimir Nothing koji je sa svojim timom pružao vanbolničke usluge neurološkim i psihijatrijskim bolesnicima, a uveo je i grupne metode liječenja.

Također, jedan od značajnijih liječnika u povijesti varaždinske psihijatrijske službe svakako je i neuropsihijatar i psihoterapeut Pavao Brajša koji je obnašao funkciju voditelja tadašnje Djelatnosti za sveobuhvatnu psihijatrijsku zaštitu, a uveo je novu teoretsku paradigmu psihičkog poremećaja i psihijatrijskog bolesnika te razradio konkretni oblik rada nazvan sveobuhvatnom psihijatrijskom zaštitom u zajednici.

Nova prekretnica u razvoju psihijatrijske službe u Varaždinu je preseljenje bolničkih kapaciteta u okvir varaždinske Opće bolnice kada se 2001. godine formalno objedinjuju do tada dislocirana psihijatrijska bolnička služba i vanbolnička služba u jedinstvenoj zgradi odjela koji se sastoji od tri psihijatrijska odjela: muškog, ženskog i Odjela za bolesti ovisnosti, dok u okviru Polikliničko-konzilijarne službe radi Opća psihijatrijska ambulanta, Ambulanta za bolesti ovisnosti kao i ona za dječju i adolescentnu psihijatriju, a osnovane su i dnevne bolnice za psihijatriju te za bolesti ovisnosti.

Jedan od većih izazova je razvoj alkohološke službe u Varaždinu koja ima dugu i neprekinutu tradiciju od 1974. godine kada je osnovan Odjel za bolesti ovisnosti OB Varaždin, a danas on na godišnjoj razini ostvaruje 200-tinjak prijema u bolnicu.

Danas na Odjelu za psihijatriju OB Varaždin radi sedam specijalista psihijatrije; jedan klinički psiholog, socijalni radnik, prof. psihologije, radni terapeut, pet specijalizanata s područja opće psihijatrije te dječje i adolescentne psihijatrije, tri prvostupnika sestrinstva, te 27 medicinskih sestara i tehničara.

Komentari

07.12.2017. 08:54h Zadnja izmjena: 07.12.2017. 08:57