rješenje za 70% domaćinstava

INVESTICIJA VARKOMA Kreće izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Općine Jalžabet

Objavljeno: 16.03.2018. 14:26

Zadnja izmjena: 16.03.2018. 14:39

Dana 15.03.2018. u Varkom d.d. Varaždin potpisan je Ugovor za izgradnju Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda općine Jalžabet.

Ispred VARKOM-a d.d., kao investitora, ugovor  je potpisao direktor dr.sc. Željko Bunić, ispred izvoditelja direktor tvrtke MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o. Ivica Jalšovec dipl.ing.građ., a sve u prisustvu Načelnika općine Jalžabet Mirka Magića, dipl.oec.

Ovaj uređaj prihvaćati će i pročišćavati sanitarne otpadne  vode za sve korisnike s područja naselja  Jalžabet, Imbriovec i Novakovec.

Stručne službe općine Jalžabet odradile su pripremu ovog projekta, pribavile projektnu dokumentaciju, građevinske dozvole i riješile imovinske odnose za lokaciju izgradnje Uređaja.

Varkom d.d.  Varaždin proveo je postupak Javnog nadmetanja za izbor izvoditelja radova, te je dana 22.01.2018. god. obavljeno javno otvaranje ponuda na koji je pristiglo 6 (šest) ponuda.

Ponuda tvrtke Međimurska Hidrogradnja d.o.o. bila je najpovoljnija, a za iznos 6.948.500,00kn (bez PDV-a).

Realizacija ovog  projekta financirati će se iz sredstava „Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju“ kroz  Mjeru 07 „Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“, Operacija 7.2.1. „Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“.

Prijavu projekta na Javni natječaj za financiranje podnio je Varkom d.d. Varaždin još početkom 2017. godine, a temeljem koje su odobrena ukupna sredstva za realizaciju projekta.

Temeljem zaključenog ugovora s izvođačem radova, rok za dovršenje izgradnje uređaja je 15 mjeseci, a nakon što „Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju“  odobri početak korištenja sredstava.

Aktivnostima Općine u naselju Jalžabet je izgrađen veliki dio sustava za odvodnju sanitarnih otpadnih voda, a u tijeku su aktivnosti za nastavak izgradnje preostalih dionica.

Dovršetkom izgradnje Uređaja za pročišćavanje omogućiti će se priključenje na sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda za minimalno 70% domaćinstava naselja  Jalžabet.

Projekti naselja Novakovec i Imbriovec u završnim su fazama izrade i pribavljanja potrebnih dozvola, te će se prijaviti za financiranje prema raspoloživim fondovima putem Hrvatskih voda Zagreb ili nadležnih ministarstava.

Komentari