evo glavnih projekata

Većinom glasova prihvaćen Proračun Općine Cestica vrijedan 6,9 milijuna eura

Objavljeno: 01.12.2022. 13:27

Zadnja izmjena: 01.12.2022. 13:27

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Cestica općinski vijećnici većinom glasova prihvatili su prijedlog Proračuna Općine Cestica za 2023. godinu kao i projekcije za 2024. i 2025. godinu, a koji iznosi 6.923.320,00 eura.

Najviše sredstava je osigurano za projekte:

  • dogradnja i nadogradnja dječjeg vrtića u iznosu od 1.250.000,00 eura
  • rekonstrukcija društvenog doma Gornje Vratno u iznosu od 707.500,00 eura
  • izgradnja društvenih prostorija Jarki u iznosu od 67.000,00 eura
  • projekta ''BEYOND – umrežavanje gradova'' u iznosu od 150.000,00 eura
  • kamp Križovljangrad u iznosu od 100.000,00 eura
  • uređenje parka Križovljangrad II. faza u iznosu od 133.000,00 eura
  • promocija zdravlja i prevencija bolesti ''Jer srce prepoznaje najbolje'' u iznosu od 40.000,00 eura

Uz to, omogućeno je sufinanciranje smještaja djece u vrtićima sa 230.000,00 eura, pomoćnicima u nastavi za produženi boravak djece u školi je osigurano sa 45.000,00 eura, nabavka radnih bilježnica, atlasa i mapa osigurano sa 27.000,00 eura, a za stipendije je osigurano 53.000,00 eura.

- Iako je ova godina za općinske financije bila izazovna, mi nismo stali sa naporom i radovima, smatram da je za 2023. godinu vijećnicima predstavljen realan Proračun i želim da se svi još više uključe u razvoj zajednice. Finalizirali smo mnoge projekte, planirane investicije, dok je još mnogo projekata ispred nas - rekao je Korotaj.

Komentari