GRAD IVANEC

Velik interes za Program turističkih potpora Grada Ivanca i projekt RENT - A - KLIET

Objavljeno: 11.07.2021. 18:53

Zadnja izmjena: 11.07.2021. 18:55

Za 30-ak zainteresiranih postojećih, ali i novih  potencijalnih turističkih djelatnika u dvorani Poduzetničkog inkubatora Ivanec održana je prezentacija Programa bespovratnih potpora turističkoj djelatnosti Grada Ivanca i projekta RENT – A – KLIET.

Direktorica Poslovne zone Ivanec d.o.o., mr.sc. oec. Lana Labaš, okupljenima je predstavila Program bespovratnih potpora Grada Ivanca turističkom sektoru. Kroz svoje je izlaganje obuhvatila cijeli set mjera koje su donesene, a odnose se na bespovratne financijske, administrativne i promidžbeno – marketinške potpore, benefite i olakšice.

Program potpora usmjeren je na poticanje turističke djelatnosti na ivanečkom gradskom području pa se tako posebno potiču mjere za turističke početnike, odnosno za one koji tek kreću u razvoj svoje turističke djelatnosti. Segment mjera usmjeren je i na poticanje daljnjeg razvoja poslovanja postojećih turističkih djelatnika.

Voditelji za pripremu i provedbu EU projekata iz Projektnog ureda za EU fondove Nikola Turčin i Tamara Kljunić okupljenima su predstavili nacionalne i EU natječaje usmjerene na poticanje razvoja turističkog sektora, a sudionicisu mogli dobiti i osnovne informacije o postojećoj turističkoj regulativi koja definira način i uvjete poslovanja u turizmu.

Ivanec – Planinarski grad

Održana prezentacija iskorištena je i za promociju turističkog brenda Ivanec – Planinarski grad. Prisutnima je podijeljen prikladan promotivni materijal, a predstavljeni su i daljnji planirani koraci u promociji brenda.

Okupljenima se obratio i gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić koji je istaknuo zadovoljstvo velikim interesom i odazivom te je naglasio kako će se u narednom razdoblju kontinuirano i aktivno provoditi mjere koje će pridonijeti daljnjem razvoju turizma na području grada. Sinergija javnog i privatnog sektora pridonijet će iskorištavanju svih dostupnih turističkih potencijala i njihovog stavljanja u funkciju, a ova prezentacija prva je od niza planiranih aktivnosti kojima će se ostvariti zadani cilj razvoja turizma kao važne gospodarske grane. 

Na predstavljanje ivanečkog Programa turističkih potpora došao je i direktor Turističke zajednice Varaždinske županije Miran Bojanić Morandini koji je predstavio neke konkretne primjere dobre prakse u poslovanju te je dao praktične savjete kako uspješno poslovati u turizmu.

 

Komentari