Općina PETRIJANEC

Vijeće Petrijanca proglasio Općinu sigurnim mjestom za žene

Objavljeno: 10.11.2023. 15:05

Zadnja izmjena: 10.11.2023. 15:05

Objava Općine Petrijanec:

Općinsko vijeće Općine Petrijanec je na sjednici, dana 31. listopada 2023. godine, usvojilo Rezoluciju o proglašenju Općine Petrijanec sigurnim mjestom za žene.

Cilj Rezolucije je promotivnim, edukativnim i drugim aktivnostima, spriječiti svaki oblik diskriminatornog i nasilnog ponašanja prema ženama.

„Ova rezolucija počiva na jednoj od temeljnih vrijednosti Europske unije – ravnopravnosti žena i muškaraca, ali i na odgovornosti svih nas, europskih građana, da ustrajemo u borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja s ciljem postizanja stvarne jednakosti. Doprinos ostvarenju takve jednakosti podrazumijeva različite aktivnosti poput osnaživanja djevojčica, djevojaka i žena, osiguranje pristupa zaštiti za žrtve nasilja, ali i uklanjanje rodnih stereotipa prisutnih u javnom prostoru kroz sustavnu edukaciju od rane dobi.” – naglašava načelnik Željko Posavec.

Prihvaćanjem rezolucije Općinsko vijeće Općine Petrijanec obvezuje se:

 1. proglasiti Općinu Petrijanec sigurnom mjestom za žene i raditi na uvođenju javnih politika kojima se, s jedne stane, jamči sigurnost žena i, s druge, izričito kažnjava svaki oblik rodno uvjetovanog nasilja, i pri tom osigurati potpunu i ravnopravnu uključenost žena u taj proces;
 2. osigurati izravan i neprekidan pristup specijaliziranim, sigurnim i sveobuhvatnim uslugama potpore za žrtve rodno uvjetovanog nasilja, uključujući nasilje u obitelji i seksualno nasilje;
 3. osigurati brzu reakciju službi nadležnih za to da bez diskriminacije evidentiraju i obrađuju slučajeve rodno uvjetovanog nasilja te predvidjeti mjere za djelotvornu i hitnu zaštitu žrtava i njihove djece;
 4. osigurati osposobljavanje o rodnoj osjetljivosti za policiju, javna tijela i osoblje specijaliziranih privatnih centara, uključujući skloništa za žene žrtve rodno uvjetovanog nasilja, pri čemu je najveći prioritet da takvo osposobljavanje prođu osobe koje prve pružaju pomoć;
 5. prikupljati administrativne podatke o nasilju koje vrše partneri u intimnim vezama i o rodno uvjetovanim ubojstvima žena i djevojčica (femicidi) kako bi se doprinijelo njihovom sprečavanju i suzbijanju;
 6. primjenjivati politiku nulte tolerancije na seksističko oglašavanje, među ostalima na javnim mjestima i u javnom prijevozu, jer se njime promiču štetni rodni stereotipi;6.
 7. sustavno uzimati u obzir sigurnost i potrebe žena pri odlučivanju o proračunskim mjerama povezanima s javnim uslugama kao što su javna rasvjeta, javni prijevoz ili resursi u socijalnim službama koje se bave žrtvama rodno uvjetovanog nasilja;7.
 8. organizirati obrazovne programe/osposobljavanje/prezentacije u školama i na sveučilištima kao dopunu kurikulumima o odnosima i seksualnosti te od rane dobi povećavati osviještenost o posljedicama rodno uvjetovanog uznemiravanja i nasilja;
 9. pomno pratiti situaciju i odmah primjenjivati sankcije u slučaju trgovanja ljudima i praksi štetnih za žene i djevojčice (sakaćenje ženskih spolnih organa, rani i prisilni brakovi, prisilna sterilizacija);9.
 10. pomno pratiti situaciju i imati nultu toleranciju prema svim oblicima rodno uvjetovanog nasilja na internetu;
 11. osvješćivati javnost o rodno uvjetovanom nasilju putem komunikacijskih kampanja čiji cilj, među ostalim, treba biti informirati žrtve o tome gdje i kako pristupiti službama za potporu, pri čemu te aktivnosti moraju biti najintenzivnije oko Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (25. studenoga);
 12. služiti kao primjer u organizaciji i radu lokalnih vlasti Općine Petrijanec.

Komentari