osigurano projektima

VINICA Ove godine je za kulturnu baštinu osigurano vrtoglavih 820 tisuća kuna

Objavljeno: 18.03.2017. 09:48

Zadnja izmjena: 18.03.2017. 09:49

Foto: Arhiva

Na Javni poziv Ministarstva kulture za predlaganje javnih potreba u kulturi u 2017. godini, Općina Vinica je prijavila više projekata putem kojih je osigurano 820 tisuća kuna.

Sredstva su odobrena za nastavak sanacije kurije Patačić u Vinici i to u visini od 250 tisuća kuna, potom 70 tisuća za nastavak sanacije najugroženijih dijelova zidina Starog grada (Burga), dok je  za sanaciju krovišta župne crkve Sv. Marka ev. u Marčanu osigurano 200 tisuća kuna.

Ministarstvo kulture je osiguralo i 300 tisuća kuna za dovršetak tzv. Vrtlareve kuće (vile) u Arboretumu, za projekt koji provodi Hrvatski restauratorski zavod.

- Iako su  izostala financijska sredstva iz programa investicijskih potpora za kuriju Patačić, smatram da ipak možemo biti zadovoljni jer Ministarstvo kulture prepoznaje vrijednost, ali  i potrebu sanacije bogate  kulturne  baštine na području Općine Vinica  -  rekao je načelnik Marijan Kostanjevac.

Komentari