Organizirana akcija

VINICA Udruge i volonteri zajedničkim snagama čistili i sakupljali otpad

Općina Vinica je ove subote u suradnji s Lovačkom udrugom 'Opeka' ujedinila volontere iz ostalih udruga koje djeluju na području Općine te organizirala veliku akciju čišćenja i sakupljanja otpada.
Objavljeno: 07.04.2019. 19:32

Zadnja izmjena: 07.04.2019. 19:37

Općina Vinica je ove subote u suradnji s Lovačkom udrugom 'Opeka' ujedinila volontere iz ostalih udruga koje djeluju na području Općine te organizirala veliku akciju čišćenja i sakupljanja otpada.

Čistilo se više lokacija, divlje odlagalište Grebljica, šume u brežnim područjima Općine, Ladanjska gmajna, divlje odlagalište uz park uz Arboretum i kanal u nastavku ulica Svete Ane. Sav prikupljen otpad preuzela je Čistoća iz Varaždina kojoj je na području naše Općine povjerena usluga prikupljanja i odvoza komunalnog otpada.

- Moramo produbiti svijest o važnosti gospodarenja otpadom, recikliranju otpada te počevši od sebe, možemo puno učiniti da nam Općina bude čista. Zašto bacati otpad u grabe, šume te uz puteve, ako postoje zakonski okviri odvoza otpada doslovno iz dvorišta? - rekao je načelnik Općine Marijan Kostanjevac.

Komentari