za rekonstrukciju

Vinici 380 tisuća kuna za zaštitu kulturne baštine

Objavljeno: 26.03.2019. 14:16

Zadnja izmjena: 26.03.2019. 14:20

Općina Vinica je na javni poziv Ministarstva kulture za predlaganje javnih potreba u kulturi u 2019. godini prijavila dva projekta zaštite nepokretnih kulturnih dobara za realizaciju, za koje je Ministarstvo osiugralo 380 tisuća kuna.

Odobrena su sredstva u iznosu od 280 tisuća kuna za nastavak radova sanacije, rekonstrukcije i prenamjene kurije Patačić dok je za nastavak sanacije najugroženijih dijelova ziđa Starog grada (Burga) Vinica osigurano 100 tisuća kuna.

- Odobrena sredstva Ministarstva, iako najviša na području naše županije, sigurno nisu dovoljna da se dovrše planirani zahvati no svakako ćemo ih iskoristiti na najbolji mogući način, a projekt sanacije i rekonstrukcije kurije Patačić kandidirati ćemo na sve dostupne pozive i natječaje kako bismo uspjeli zatvoriti financijsku konstrukciju te nakon više od 10 godina radove privesti kraju - rekao je načelnik Općine Marijan Kostanjevac.

Komentari