Vinički potok je produbljen, škarpiran i očišćen od otpada

Piše: J.N./eVz

Objavljeno: 26.06.2014. 18:52

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:19

Foto: Općina Vinica

Ovih je dana u tijeku uređenje i čišćenje viničkog potoka na dionici od Zmržjaka do Trga Matije Gupca u Vinici. Potok je produbljen i škarpiran,  odstranjeno je i sve granje kao i otpad koji je pronađen u  potoku ...

Pojedini dijelovi viničkog potoka u  okviru planiranog zahvata bit će obloženi kamenom.

Načelnik Općine Marijan Kostanjevac  s predstavnicima naručitelja i izvođača radova obišao  je gradilište.

- Potok  godinama nije bio  čišćen niti uređivan te će se nakon ovog zahvata omogućiti nesmetan protok  voda pogotovo za vrijeme bujica, koje su učestale zadnjih nekoliko godina - rekao je tom prilikom vinički načelnik.

Komentari