Više praktične nastave za srednjoškolce

Nedostatak praktičnog iskustva - najveći problem mladih koji završavaju strukovne
Objavljeno: 07.12.2010. 15:25

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56

Naj?eš?i problem koji se javlja kod naših u?enika koji završavaju srednje strukovne škole, je nedostatak prakti?nog iskustva koje poslodavci od njih o?ekuju, a zbog kojeg se mladi ?esto teško zapošljavaju. Projekt ECHO, sufinanciran iz sredstava Europske unije, putem modularnih kurikuluma strukovnih škola, koji su brzo prilagodljivi zahtjevima tržišta rada, pokušat ?e riješiti taj problem. Time bi se trebale uskladiti znanja i vještine koje u?enici dobivaju kroz programe strukovnih škola sa znanjima i vještinama koje poslodavci o?ekuju, a krajnji rezultat projekta trebala bi biti ve?a zapošljivost u?enika koji završe programe srednjih strukovnih škola. Na projektu, ?ije je provo?enje zapo?elo prije dva mjeseca, zajedni?ki rade Gospodarska škola Varaždin i Ekonomska škola Mijo Mirkovi? Rijeka, pri ?emu je varaždinska škola vode?i partner. U projektu kao partneri sudjeluju još i Turisti?ka i ugostiteljska škola Dubrovnik i Srednja škola Ivanec, te Zavod za zapošljavanje i Ekonomska škola Maribor, koji imaju status suradnika. Na radnom sastanku sastanku u Gospodarskoj školi u Varaždinu partneri su najavili objavu web stranice projekta i snažnu promidžbenu kampanju projekta, prvenstveno medu poslodavcima. Naime, za uspjeh ECHO-a nužna je suradnja strukovnih škola sa poslodavcima, od kojih ?e se prikupljati podaci o njihovim potrebama i pružiti im se sve potrebne informacije. Projekt ukupne vrijednosti 188.512,00 EUR s 80% sufinancira Europska unija. ECHO se provodi u sklopu IPA Komponente IV - Razvoj ljudskih potencijala.

Podijeli eVarazdin.hr 07.12.2010.

Komentari