Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2020. te dijelom u 2019. godini. Temeljem navedene odluke Gradu Lepoglavi dodijeljeno je 15.022,21 kuna za uklanjanje i ublažavanje šteta nastalih od mraza koji je pogodio područje Grada Lepoglave u razdoblju od 2. do 8. travnja 2020. godine.

Štete nastale u tom periodu evidentiralo je Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda koje je, odmah po njihovu nastanku i po prijavama građana, obišlo teren. Po proglašenju elementarne nepogode na području Varaždinske županije, podaci o nastalim štetama na gradskom području uneseni su u Registar šteta te dostavljeni Županijskom povjerenstvu koje je sve podatke objedinilo i dostavilo ih Državnom povjerenstvu.

Odlukom Vlade Varaždinskoj je županiji odobrena pomoć u iznosu od 214.136,01 kuna od kojih Gradu Lepoglavi 15.022,21 kuna. Pomoć se odobravala samo za štete iznad 60% i to za obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ne i za fizičke osobe, koja nisu osigurala svoje nasade, a procjena je šteta veća od 1.000 kuna.

Grad Lepoglava će obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, kojima je temeljem ispunjenih kriterija i izračuna registra te odluke vlade odobrena pomoć za ublažavanje i uklanjanje posljedica štete, pomoć isplatiti odmah po uplati navedenih sredstava Gradu Lepoglavi. Visina pomoći, temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske, kretat će se u iznosu do najviše 5% prijavljenog iznosa štete. 

Ključne riječi: grad lepoglava,

Komentari

07.01.2021. 18:07h Zadnja izmjena: 07.01.2021. 18:08