Varaždinske Toplice će tijekom 2019. godine provoditi program poticanja razvoja pčelarstva i to isplatom potpora pčelarima čije su pčelinje zajednice stacionirane na području Grada. Za poticanje razvoja pčelarstva na svojem području, Grad Varaždinske Toplice je u proračunu osigurao iznos od 70.000 kuna.

- Osigurali smo svim pčelarima koji imaju stacioniran pčelinjak na području Grada, potporu u visini od 75,00 kuna po pčelinjoj zajednici, prema broju zajednica upisanih u Evidenciji pčelara i pčelinjih zajednica na dan 30. travnja 2019. Ujedno, pokrit ćemo 50% troškova kupnje novih pčelinjih zajednica u razdoblju od 1. svibnja do 31. prosinca 2019. godine, ali najviše do iznosa od 375,00 kuna po jednoj pčelinjoj zajednici - izvijestila je gradonačelnica Dragica Ratković.

Pčelari zainteresirani za ostvarivanje poticaja dužni su dostaviti zahtjev za dodjelu potpora, potvrdu o upisu u Evidenciju pčelara i pčelinjaka, presliku računa ili druge vjerodostojne isprave izdane po ovlaštenom prodavatelju pčelinjih zajednica, presliku osobne iskaznice, presliku izvatka iz obrtnog registra ili rješenja o osnivanju OPG-a i izjavu o korištenju osobnih podataka. Zahtjev se predaje na posebnom obrascu koji je moguće preuzeti na internetskim stranicama Grada ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica. Zahtjevi će se zaprimati do kraja ove proračunske godine ili do iskorištenja sredstava, time da će se, u slučaju povećanog interesa, po potrebi, razmotriti mogućnost povećanja sredstava namijenjenih za ovu svrhu, rebalansom proračuna.

Komentari

10.07.2019. 08:26h Zadnja izmjena: 10.07.2019. 08:28