općina maruševec

Započela sanacija ilegalnih odlagališta otpada na području općine Maruševec

Objavljeno: 17.05.2022. 20:09

Zadnja izmjena: 17.05.2022. 20:10

Općina Maruševec ulaže velike napore u održavanje javnih površina te čišćenje divljih deponija, čemu govori u prilog i prošlotjedni početak radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovu zbrinjavanju.

Na području općine postoji nekoliko lokacija s većim količinama ilegalno odbačenog otpada za čije je zbrinjavanje krajem prošle godine Općina Maruševec izradila Plan uklanjanja te ga prijavila za sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nakon obilaska lokacija i pozitivnog mišljenja predstavnika Fonda, isti su odobrili sufinanciranje projekta sanacije ukupne vrijednosti preko pola milijuna kuna.

Načelnik Općine Maruševec Mario Klapša i direktor općinskog komunalnog poduzeća MARKOM Zdravko Kukec, koje je odabrano kao podizvođač sanacije obišli su radove na zbrinjavanju otpada na prvoj lokaciji, na kojoj su uz ostale, utvrđene specifičnosti, površina divljeg odlagališta, visina odloženog otpada, vrste i količine odloženog otpada, kao i vrste opasnog otpada.

Analizom lokacija i okruženja izdvojeni su lokaliteti divljih odlagališta koji zahtijevaju žurnu sanaciju u vidu razvrstavanja otpada, zbrinjavanja opasnog otpada, iskorištavanja korisnih frakcija (recikliranje), odvoz ostatka na uređeno odlagalište neopasnog otpada te uređenje lokaliteta, a za čiju će provedbu Općina Maruševec izdvojiti preko 530 tisuća kuna, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 40 posto.

Komentari