Zašto u Knegincu još uvijek traju zimski uvjeti na cestama?

Objavljeno: 15.02.2012. 12:56

Zadnja izmjena: 13.01.2016. 10:29

Foto: Danijel Borović

Vije?nik u Op?inskom vije?u Op?ine Kneginec Danijel Borovi? tvrdi da „najpoželjnija i najbogatija op?ina u Hrvatskoj“ nema novaca ni za ?iš?enje ulica od snijega.

Borovi? nam je poslao fotografije (ne)o?iš?enih cesta u op?ini Kneginec i e-mail u kojem objašnjava kako je došlo do toga da jedna od najbolje ure?enih op?ina u Varaždinskoj županiji ne ispunjava svoju zakonsku obvezu i ne ?isti snijeg.

Odmah nakon njegovog dopisa, reagirala je i Op?ina Gornji Kneginec, s objavom koju u cijelosti možete pro?itati na donjem linku:

>> Op?ina: Ulicu smo o?istili, ali je nismo solili na zahtjev stanara

Njegovo objašnjenje prenosimo u cijelosti:

Gotovo zvu?i nevjerojatno da u jednoj od najpoželjnijih i najbogatijih op?ina u Hrvatskoj, kako su to svojevremeno knegine?ki op?inski ?elnici voljeli sami sebi tepati, do danas od snijega i leda nisu o?iš?ene pojedine ceste. Rije? je o nerazvrstanim cestama koje su u nadležnosti op?inske vlasti.

Koncesija za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na podru?ju op?ine Gornji Kneginec dodijeljena je 2008. godine tvrtki MIHATRANS, u vlasništvu Tomislava Mihali?a, brata bivšeg saborskog zastupnika i nekadašnjeg na?elnika op?ine An?elka Mihali?a.

Prema dostupnim informacijama, tvrtka MIHATRANS je u 7. mjesecu 2011. godine dala na sud op?inu radi nenapla?enih dugovanja od 2,6 milijuna kuna.

Zbog nedostatka novca u op?inskoj kasi, na?elnik Kaniški maksimalno je smanjio upotrebu zimske službe, kako strojeva, tako i utroška soli i sipine za posipavanje cesta, ne bi li tako uštedio koju kunu, koju ionako nema na raspolaganju jer je op?inski prora?un u  minusu koji se iskazuje dvocifrenim milijunskim brojkama.

Zimsko ?iš?enje cesta je zakonska obaveza op?inskog vodstva, a stanovništvu se napla?uje komunalna naknada iz koje se to treba i financirati.

Prema dojavama stanovnika, ve?ina nerazvrstanih cesta je loše o?iš?ena, kako u samom Knegincu, tako i na Banjš?ini, Hali?u i ostalim briježnim naseljima op?ine.

Posljedica neo?iš?enosti je i ta, da Varkom nije mogao svojim vozilima pokupiti sme?e, pa kante stoje ispred ku?a ve? drugi tjedan.

Kao što se vidi na priloženim snimkama, drugog i tre?eg dana od prestanka padanja snijega u centru Kneginca vladaju pravi zimski uvjeti.

Na snimkama je cesta koja je tek nekoliko stotina metara udaljena od crkve, a koja nema izgra?en nogostup. Dosta vjernika  svakodnevno odlaze na ranojutanju ili ve?ernju Svetu misu i pri tome riskiraju padanje i mogu?e lomove, djeca idu u školu, a mimoilaženje s nadolaze?im vozilima i sklanjanje u duboki snijeg, tada postaje i posebna sportska disciplina.

Sve ostale ceste koje prolaze op?inom, a koje su u nadležnosti županije ili države, potpuno su bile o?iš?ene od snijega ve? u ponedjeljak u jutro.


Komentari