smanjenje rizika od poplave

Završeni radovi na rekonstrukciji nasipa Otok Virje - Brezje

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 23.09.2021. 14:39

Zadnja izmjena: 23.09.2021. 14:43

Svečanost završetka radova rekonstrukcije nasipa Otok Virje - Brezje organizirana je na lokaciji nasipa u općini Cestica, te je njome obilježen završetak radova.

Svečanost su organizirali projektni partneri Hrvatske vode, kao vodeći partner, Direkcija Republike Slovenije za vode kao partner projekta i domaćin općina Cestica. Ukupna duljina rekonstruiranog nasipa Virje Otok – Brezje iznosi 3.711 m. Trasa rekonstrukcije nasipa u najvećem djelu izvedena je trasom starog nasipa. Na branjenoj strani uz nasip izveden je servisni put širine 4 m. Nasip pruža zaštitu šireg područja od velikih voda povratnog perioda 100 godina. 

Ugovorena vrijednost radova zajedno sa uslugom stručnog nadzora iznosi 24.728.063,14 kn uključivo PDV. Sredstva EFRR iznose 9.357.366,08 kn. Preostali dio osigurale su Hrvatske vode iz vlastitih izvora.

Sudionike svečanosti pozdravio je i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, predstavnica Direkcije Republike Slovenije za vode, voditeljica sektora rijeke Drave Mateja Klaneček i načelnik općine Cestica Mirko Korotaj. 

Komentari