U subotu, na Završnoj konferenciji projekta  „ACT – IN – ACTive Communities for INclusion“ Općina Cestica je, uz Varaždinsku županiju, potpisala sporazum o nastavku suradnje. Cilj projekta je bio uključivanje u zajednicu osoba s poteškoćama, a opći cilj unaprijeđivanje društvenog angažmana na provedbi politika i mjera Europske unije usmjerenih na njihova prava. 

U svrhu provedbe projekta održane su radionice na kojima je svaki partner predstavio studiju slučaja sa svojeg područja, a također je i svaki partner izložio načine na koje postiže usklađenost svojih programa na lokalnoj razini s EU razinom. Znanja prikupljena na radionicama partnerima će olakšati da uspješnije provode mjere na koristi osoba s poteškoćama.

Potpisanim Sporazumom o suradnji definira se daljnja suradnja između partnera, a u svrhu poboljšanja socijalnih uvjeta na njihovim područjima.

Općina je provodila projekt zajedno sa svojim partnerima iz Njemačke, Slovenije i Srbije, a iz Hrvatske se uključila i Varaždinska županija i Autonomni centar Čakovec.

 

 

Komentari

21.09.2016. 09:22h Zadnja izmjena: 21.09.2016. 13:37

Foto: varazdinska-zupanija.hr,cestica.hr

Izvor: varazdinska-zupanija.hr