briga o starijima

Završna konferencija projekta „Zaželi biti zaposlena žena“ u Općini Vinica

Objavljeno: 14.02.2022. 12:56

Zadnja izmjena: 14.02.2022. 12:56

Održana je završna konferencija projekta „Zaželi biti zaposlena žena“ u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“.

Na projektu su sudjelovali Općina Bednja ako prijavitelj te partneri Općina Vinica, Centar za socijalnu skrb Ivanec, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Regionalni ured Varaždin i Centar za socijalni skrb Varaždin. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.502.160,00 kuna uz postotak financiranja 100%, a razdoblje trajanja projekta od 04. rujna 2020. do 04. ožujka 2022. godine.

U projekt je bilo uključeno 17 nezaposlenih žena, tri gerontodomaćice s područja Općine Vinica, četrnaest s područja Općine Bednja, čija svrha je bila pomoć u kući starijim i bolesnim osobama. Brinule su se za 102 krajnja korisnika, 84 s područja Općine Bednja i 18 s područja Općine Vinica.

Završnu konferenciju otvorio je načelnik Općine Vinica Branimir Štimec zahvalio se na dolasku načelniku Općine Bednja i svim gerontodomaćicama, na uspješno realiziranom projektu iz kojeg su kao rezultat proizašli zadovoljni korisnici i sudionici projekta. Načelnik Općine Bednja, Damir Poljak izrazio je želju za daljnju suradnju i prijateljstvo između dviju Općina te nastavku treće faze projekta „Zaželi biti zaposlena žena“.

Komentari