Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je smjernice u kojima se ističe važnost provođenja dezinfekcije vode za ljudsku potrošnju. Radi se o mjeri koja je obvezna i provodi se u svim javnim vodoopskrbnim sustavima sredstvima na bazi klora.

Lokalni vodovodi s javnozdravstvenog aspekta predstavljaju najveći rizik jer se voda potrošačima isporučuje bez ikakve obrade, a često i bez dezinfekcije. Stoga je važno istaknuti da je voda iz lokalnih vodoopskrbnih sustava u većini slučajeva zdravstveno neispravna i nije siguran način vodoopskrbe nikada pa niti sada u trenutnoj kriznoj situaciji.

Vodeći se brigom za zdravlje građana, Grad Lepoglava je donirao otopinu natrijevog hipoklorita za dva lokalna vodovoda na području Grada koji jedini imaju ugrađene automatske dozatore – to su vodovod Jureni u Kameničkom Podgorju i vodovod Močvarci koji opskrbljuje područje Očure i Purge.

Briga za zdravlje građana

Gradonačelnik Marijan Škvarić istaknuo je kako Grad ne upravlja lokalnim vodovodima , no postoji Zakon o vodama kojega se Vodni odbori trebaju pridržavati, a navedena pomoć od Grada još je jedna u nizu donacija gdje se pokazuje briga za zdravlje građana.

Ovo su samo neke od važnijih prijašnjih donacija – nabavljena vaga za pčelare, repelenti za lovce, žute trake za vinogradare, provođenje deratizacije i ostalo.

 

 

 

Ključne riječi: grad lepoglava,

Komentari

28.07.2020. 18:20h Zadnja izmjena: 28.07.2020. 18:23