Nakon sanacije i proširivanja cesta u Zelendvoru, koje su uslijedile nakon uvođenja kanalizacije u sklopu Aglomeracije, Općina Petrijanec nastavlja s modernizacijom nerazvrstanih cesta.
U prvom dijelu modernizirati će se produžetak ulice Braće Radić u Petrijanecu (od tvrtke Nika Konstrukcije nadalje u dužini 110m), Vrtna ulica u Majerju i dio ulice Matije Gupca (Ovčarnica).
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinanciralo je projekt „Sanacija i modernizacija cesta – produžetak ulice Braće Radić u Petrijancu, dio ulice Matije Gupca u Majerju i Vrtna ulica u Majerju“ prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice sa 100.000,00 kn.

- Nama u Općini Petrijanec jedan od prioriteta je da svim našim građanima omogućimo jednake životne standarde, bez obzira na to u kojim dijelovima općine žive, a uvjeti za život ne smiju nimalo zaostajati za uvjetima kakve imaju stanovnici drugih općina ili gradova. Ne kaže se bez razloga da „ceste život znače”, a ove lokalne ceste mnogim su našim mještanima iznimno važne jer im omogućuju lakši dolazak do njihovih kuća te ujedno i povezuju pojedina naselja, rekao je načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec. Dodao je kako nove i modernizirane prometnice znače i veću prometnu sigurnost, posebice za najranjivije skupine našega društva.

Otvorena stambena zona

Uz ove prometnice koje će se sada asfaltirati prema prostornom planu Općina Petrijanec otvorena je stambena zona, te su ove ulice djelomično naseljene. Da bi postojeće nerazvrstane ceste na području općine Petrijanec  zadovoljile suvremene potrebe, nužno je osim redovnog održavanja ulagati u modernizaciju nerazvrstanih cesta.

Spomenimo da je u Vrtnoj ulici u Majerju 2018. godine napravljena vodovodna mreža uz već postojeću kanalizacijsku mrežu, te da je u dijelu Ulice Matije Gupca ove godine napravljena i kanalizacijska mreža sa priključcima u sklopu projekta Aglomeracije.

 

Ključne riječi: općina petrijanec,

Komentari

07.10.2020. 18:00h