Zimska služba spremno dočekala snijeg

S prvim snijegom u Varaždinu, s radom je danas službeno počela i zimska služba
Objavljeno: 26.11.2010. 16:36

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56

S obzirom da je po?eo padati snijeg, s radom je danas službeno po?ela i zimska služba. Ugovorni izvoditelj radova Zimske službe na podru?ju Varaždinske županije je Poduze?e za ceste ?iji djelatnici s 28 kamiona pokrivaju ukupno tisu?u 167 kilometara državnih, županijskih i lokalnih cesta. ?lan uprave PZC-a Mario Vdovi? rekao je da su spremni za padaline, te je naglasio i da su svi silosi sa materijalom za posipavanje cesta puni, dodavši da ne o?ekuje nikakve probleme sa snabdijevanjem. Podsjetimo, pred kraj prošle sezone, u ožujku ove godine, zbog nestašice materijala na podru?ju cijele Europe, problema sa snabdijevanjem imala je i varaždinska zimska služba. Vdovi? je istaknuo da je to bio izoliran slu?aj jer je prošla zima bila ekstremno hladna i s ekstremnom koli?inom padalina u cijeloj Europi pa je zbog toga došlo do nestašice naglasivši da takve probleme ne o?ekuje ove godine. Za ovu je sezonu ina?e naru?eno 3 tisu?e tona soli za posipanje cesta te dodatne dvije tisu?e kubika kamenog posipala.

Varaždinski forum

Podijeli

eVarazdin.hr 26.11.2010.

Komentari