Fasada dvorca Trakošćan postala je neugledna i oštećena: pojedini dijelovi otpadaju, nalaze se mrežaste pukotine, boja se ljušti i izblijedjela je, a vidljivi su i slojevi gljivica.

Upravo zbog toga, kako doslovce stoji u natječajnoj dokumentaciji – Muzejska ustanova Dvor Trakošćan raspisala je javni natječaj za obnovu fasade na dvorcu, a vrijednost radova procijenjuje se na 1,3 milijuna kuna. Cijena će biti glavni kriterij pri odabiru izvođača, ali i jamstveni rok. „Uz obnovu fasade popravit će se i se svi oštećeni dijelovi vijenaca, kapitela, kamene plastike, kamenih stuba, oštećeni kameni dovratnici, derutni dijelovi zidova i grudobrana, učvrstit će se trošni dijelovi kamenih zidova bedema i trošni dijelovi vidljive stijene u podnožju dvorca, obojit će se stolarija i sanirat će se šire pukotine vidljive na fasadi atrija dvorca“, stoji nadalje u objavljenoj dokumentaciji. Dvorac će tako zahvatiti zidarski, pokrivački, limarski, kamenarski, stolarski, ličilački i dr. radovi, a rok za predaju ponuda je 7. lipnja u 11.30 sati.

Ključne riječi: dvorac trakošćan, obnova,

Komentari

22.05.2018. 16:59h Zadnja izmjena: 22.05.2018. 17:01

Foto: Arhiva