Varaždinska županija trenutno provodi anketu o broju učenika od 5. do 8. razreda, polaznika svih osnovnih škola na područja Grada Varaždina, a koji imaju prebivalište izvan područja Grada Varaždina.

Naime, ti učenici trenutno nisu ostvarili pravo na sufinanciranje udžbenika niti po jednoj osnovi budući da Grad Varaždin daje udžbenike onima koji imaju prebivalište na području Grada, a Varaždinska županija sufinancira kupnju udžbenika za učenike od 5. do 8. razreda svih škola kojima je osnivač Županija u financijskom iznosu do 200 kuna po učeniku.

>> Osnovnoškolci grada Varaždina dobit će besplatne udžbenike prvog dana škole

>> Varaždinska županija sufinancira kupnju školskih udžbenika

Kako takvi učenici ne bi bili zakinuti u svojim pravima, Varaždinska županija će i tim učenicima u istom financijskom iznosu, do 200,00 kuna, sufinancirati kupnju udžbenika.

Komentari

29.07.2014. 10:05h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:19

Foto: ilustracija