Županijske uprave za ceste po novac

U Varaždinu održan sastanak ravnatelja Županijskih uprava za ceste
Objavljeno: 27.08.2010. 12:35

Zadnja izmjena: 07.12.2015. 08:56

Ravnatelji Županijskih uprava za ceste (ŽUC) sastali su se danas u Maloj dvorani Županijske pala?e kako bi raspravljali o razradi ideja i izradi projektnih prijedloga u svrhu korištenja sredstava iz fondova Europske unije. – Najvažnije je imati spremno što više razra?enih projekata za natje?aje, a bitno je da se isti pripremaju na razini, najmanje dvije, a bolje i više županija – složili su se okupljeni. Obzirom da u svim županijama postoji potreba za izgradnju novih cesta, a županijski prora?uni takve projekte ne mogu sami iznijeti, prisutni su se usuglasili kako je najvažnije imati pripremljene kvalitetne elaborate jer upravo papirologija otvara vrata izvorima financija za ostvarenje projekata. Župan je na po?etku sastanka pozdravio ravnatelje te istaknuo kako bi Europska unija novac najradije dala za modernizaciju željeznica, dodavši da se sredstva tako?er mogu dobiti i za održavanje obi?nih, razvrstanih i nerazvrstanih cesta te za izgradnju i postavljanje prometne signalizacije. Zaklju?io je kako je na ŽUC-evima da ishode gra?evinske i lokacijske dozvole jer se tek onda može aplicirati za novce. Ravnatelji su nakon toga raspravljali o razradi projekta u segmentu modernizacije i izgradnje prometnica, te tako?er zaklju?ili kako se u idu?em razdoblju najvažnije usmjeriti na izradu potrebne projektne dokumentacije. Složili su se i kako je potrebno na?i što više modela financiranja Županijskih uprava za ceste jer treba dugoro?no ulagati u lokalne i županijske prometnice, obzirom da su još daleko od standarda koji zahtijeva normalna komunalna kvaliteta života.

Varaždinski forum

Podijeli

eVarazdin.hr 27.08.2010.

Komentari