GORNJI KNEGINEC

Modernizacija ulica - asfaltiranja, sanacije ...

Objavljeno: 13.11.2020. 18:14

Zadnja izmjena: 13.11.2020. 18:26

Općina Gornji Kneginec naručila je radove na modernizaciji dijela ulice Šmičkovec i odvojka Herceg u ulici Mozdernjak te manjih dionica postojećih kolnika.

Radovi su vrijedni 113 tisuća kuna, a tijekom radova produljen je kolnik ulice Šmičkovec u duljini od 170 m (do zadnje kuće), a u odvojku Herceg za 60 metara.
Uz navedene aktivnosti provode se i manji zahvati na sanacijama postojećih asfaltnih površina u odvojcima ulica koje su u nadležnosti Općine (npr. Zavrtna ulica, odvojci na Varaždinbregu).

Komentari