GORNJI KNEGINEC

Usvojen kneginečki proračun za 2021. godinu

Objavljeno: 20.11.2020. 20:11

Zadnja izmjena: 20.11.2020. 20:13

Danas je održana 32. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec. Na sjednici vijećnici su donijeli Proračun Općine Gornji Kneginec za 2021. godinu, te njegove projekcije za 2022. i 2023. godinu, kao i Odluku o izvršavanju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2021. godinu.

Sukladno donijetom proračunu za 2021. godinu i zakonskim propisima, vijećnici su usvojili:

  • Plan razvojnih programa Općine Gornji Kneginec za razdoblje 2021. - 2023. godine,
  • Program javnih potreba Općine Gornji Kneginec za 2021. godinu,
  • Program gradnje vodnih građevina, komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2021. godini,
  • Godišnji programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gornji Kneginec za 2021. godinu,
  • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,
  • Plan korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2021. godinu.

U nastavku sjednice usvojeno je godišnje izvješće odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Bubamara za pedagošku godinu 2019/20, usvojen je i prijedlog nove Odluke o uređenju prometa na području Općine Gornji Kneginec te je odobreno sklapanje Ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Gornji Kneginec tijekom 2020. godine sa tvrtkom PZC Varaždin.

Detalje vezane uz općinski proračun svi zainteresirani mogu pročitati na www.kneginec.hr u dokumentu „Proračun za građane za 2021.godinu“.

Komentari