POZOIV PODUZETNICIMA

Javni natječaj za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Lepoglava

Objavljeno: 20.10.2020. 20:03

Zadnja izmjena: 20.10.2020. 20:13

Izvor: Grad Lepoglava

Grad Lepoglava objavio je  Javni natječaj za prodaju nekretnina u Poduzetničkoj zoni Lepoglava.

Ponuđeno je na prodaju sedam parcela u Poduzetničkoj zoni u vlasništvu Grada Lepoglave. Nekretnine su potpuno komunalno opremljene te se prodaju isključivo u svrhu izgradnje objekata za proizvodno-gospodarsku djelatnost. Grad Lepoglava ove nekretnine ima u posjedu i jedini je vlasnik te se na nekretninama odmah može početi graditi.
Nekretnine se nalaze uz državnu cestu D35 ( Varaždin - Lepoglava -Sv. Križ Začretje – Zagreb).

Kupac/investitor je dužan predmetno zemljište privesti namjeni (započeti s obavljanjem proizvodno-gospodarske djelatnosti) sukladno prostorno planskoj dokumentaciji i općim aktima Grada Lepoglave u roku od 3 (tri) godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine.

Ponude se šalju poštom preporučeno ili dostavljaju osobno u Grad Lepoglavu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE - NE OTVARATI“ sa navedenom adresom ponuditelja, najkasnije do 20. studenog 2020. godine.

Komentari