Martijanec

HUMANA GESTA

Općina Martijanec financirat će nabavu osnovnog seta lijekova mještanima oboljelima od COVID-19

28.12.2020 - Našim krajem
sjdnica općinskog vijeća

OPĆINA MARTIJANEC Odluka o zaduženju kojim se počinje s dogradnjom OŠ Martijanec

23.12.2020 - Javne politike
DVD MARTIJANEC

Predsjednik Milanović pokrovitelj obilježavanja 125. obljetnice DVD Martijanec

22.11.2020 - Našim krajem
radno martinje

Općinsko vijeće donijelo Odluku o darovanju nekretnine školi i sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje OŠ Martijanec

12.11.2020 - Našim krajem
blagdan svetog martina

DAN OPĆINE MARTIJANEC U planu novi mjesni trg i spomenik žrtvama svih režima

10.11.2020 - Našim krajem
vijest iz općine

Mjesno groblje u Križovljanu dočekat će blagdan Svih svetih okruženo novom ogradom.

28.10.2020 - Našim krajem
HEP PUNIONICA

FOTO U općini Martijanec odsad je moguće puniti električne automobile

26.09.2020 - Našim krajem
sjednica općinskog vijeća

Načelnik Levak: Osigurana sredstva za pomoć umirovljenicima i za rad novog općinskog dječjeg vrtić

25.09.2020 - Našim krajem
projekti u općini

eTV| U Općini Martijanec uskoro se otvara dječji vrtić, a kreću i radovi na izgradnji novog trga

06.08.2020 - eTV
obilazak na terenu

Hrvatske vode uredile jezero kod starog mlina u Hrastovljanu

04.08.2020 - Našim krajem
ušteda troškova

Završena rekonstrukcija: Cijeli Martijanec ima novu led rasvjetu

03.08.2020 - Našim krajem
ODVAJANJE OTPADA

U Općini Martijanec odvojili najviše otpada u Varaždinskoj županiji

20.07.2020 - Našim krajem
rezultati instituta

Za transparentnost proračuna Općini Martijanec čista petica

03.07.2020 - U središtu
pripreme za upis

Otvorena vrata novog Dječjeg vrtića Vlakić u Martijancu

27.06.2020 - Našim krajem
radovi traju dvije godine

Hrvatske vode i Općina Martijanec uređuju vodotoke u borbi protiv poplava

08.06.2020 - Našim krajem
donijeta odluka

MARTIJANEC Općina će podmiriti troškove vrtića za vrijeme trajanja mjera

30.04.2020 - Našim krajem

1 2 3 4 5 8