općina petrijanec

Općina Petrijanec dijeli stipendije nadarenim srednjoškolcima i studentima

Objavljeno: 21.10.2021. 08:21

Zadnja izmjena: 21.10.2021. 08:21

Općina Petrijanec u školskoj/akademskoj 2021./2022. godini daje stipendije nadarenim učenicima srednjih škola i studentima.

Za školsku/akademsku  2021./2022. godinu dodijelit će se stipendije u visini mjesečnog iznosa:

Učenici srednjih škola:

  • učenici srednjih škola sa sjedištem na području Varaždinske županije – visinu mjesečnog iznosa naknadno će odrediti Odlukom općinski načelnik po završetku natječaja
  • učenici srednjih škola sa sjedištem na području Međimurske županije – visinu mjesečnog iznosa naknadno će odrediti Odlukom općinski načelnik po završetku natječaja
  • učenici srednjih škola sa sjedištem izvan Varaždinske županije i Međimurske županije ili stranoj državi – visinu mjesečnog iznosa naknadno će odrediti Odlukom općinski načelnik po završetku natječaja

Studenti:

  • studenti polaznici visokih učilišta sa sjedištem na području Varaždinske županije – 300,00 kuna
  • studenti polaznici visokih učilišta sa sjedištem na području Međimurske županije – 350,00 kuna
  • studenti polaznici visokih učilišta sa sjedištem izvan Varaždinske županije i Međimurske županije ili stranoj državi – 600,00 kuna

Konačan broj stipendija utvrdit će se utroškom sredstava iz proračuna Općine Petrijanec, a prema utvrđenoj rang listi kandidata. Na internetskim stranicama Općine Petrijanec dostupan je tekst natječaja te pripadajući obrasci koje je potrebno ispuniti prilikom prijave na natječaj.

Komentari