općina petrijanec

Željko Posavec sudjelovao na konferenciji na temu lokalnih proračuna i komunalnih investicija

Objavljeno: 21.10.2021. 09:27

Zadnja izmjena: 21.10.2021. 09:39

Načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec sudjelovao je na dvodnevnoj konferenciji Časopisa Komunal na temu "Lokalni proračuni i komunalne investicije – Proračuni za 2022."

Konferencija održana pod pokroviteljstvom Ministarstva financija okupila je ključne dionike lokalne, regionalne i državne razine, a u raspravi o proračunskoj perspektivi jedinica lokalne samouprave uz Željka Posavca sudjelovali i načelnik Općine Dubrava Tomislav Okroš te gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić.

Nakon što je Posavec upoznao sudionike s općim podacima o Općini Petrijanec, rasprava se nastavila oko proračuna općine i transparentnosti proračuna. Tom prilikom Posavec je naglasio kako je Općina Petrijanec posljednje tri godine ocijenjena najvećom ocjenom iz transparentnosti Instituta za javne financije. Bilo je riječi i o lokalnim vodovodima i odvodnji kao komunalnoj infrastrukturi u općinama i gradovima.

- Općina Petrijanec ima potpunu pokrivenost vodovodnom mrežom dok se trenutno kanalizacija izgrađuje u četiri naselja u sklopu projekta Aglomeracije. Nakon završenog projekta općina će imati i 100 % pokrivenost s fekalnom odvodnjom - rekao je načelnik Posavec.

Završna točka rasprave bili su vrtići koje u Općini Petrijanec polazi 154 djece. - U Općini Petrijanec cijena vrtića jest 1.250 kuna pri čemu Općina za prvo dijete pomaže sa 750 kuna, a za drugo s 875 kuna - rekao je Posavec.

Komentari