Na posljednja događanja u Gradu Varaždinu vezano uz situaciju s Javnom ustanovom Gradski stanovi i Rješenjem Ministarstva financija prema kojem Grad mora u državni proračun vratiti 9,3 milijuna kuna, reagirali su nezavisni vijećnik Zlatan Avar i HSLS-ovac Željko Bunić.

Avar i Bunić smatraju kako se hitno treba sazvati sjednica Gradskog vijeća, ići u rebalans proračuna te izbjegavati upravni spor s Poreznom upravom.

- Predlažemo hitno provođenje sljedećih aktivnosti Gradskog vijeća. Prvo, sazivanje hitne sjednice Gradskog vijeća u svezi nastalog probema. Zatim donošenje rebalansa Proračuna Grada na način da navedena obveza, ali i sve druge obveze koje su dospjele ili će dospjeti do 31.12.2015. godine, a vezane su za obvezu povrata sredstava APN-u te nastavno u Državni proračunu,  budu obuhvaćene na rashodovnoj strani Proračuna Grada Varaždin. U tom smislu ravnatelj JUGS-a, g. Zoran Svetec treba hitno izraditi popis dospjelih obveza te obveza koje će nastati do 31.12.2015. godine s osnova povrata sredstava redovnog i rezervnog fonda uključujući otplate stanova, sredstva primljena od iznajmljivanja stanova, te pripadajuće kamate - smatraju Avar i BUnić.

Prema njihovom mišljenju, sredstva za povrat Državnom proračunu treba osigurati iz osnove smanjivanja komunalnih aktivnosti čije se izvođenje treba odgoditi za buduća razdoblja. Također, navode kako treba izbjegavati upravni spor s Poreznom upravom, a s Ministarstvom financija dogovoriti otplatu duga na rate.

- Dakle povlačenje tužbe/žalbe te ostaih aktivnosti kojima se spor odugovlači te dogovor s Ministarstvom financija o obročnoj otplati nastalog duga, napravljeno na zakonit način, s jasnim rokovima izvršenja, a potkrijepljeno odukama Gradskog vijeća. Razlog izbjegavanja upravnog spora, po našem mišljenju u svezi je s materijalnim osnovama na kojima je donesena odluka Ministarstva financija, a koje nepobitno dokazuju nenamjensko trošenje odnosno sustavno nevraćanje dospjelih poticaja APN na način kao što je to definirano u u Rješenju Ministarstva financija od 28.04.2015. godine - mišljenja su vijećnici.

Smatraju kako treba izbjegavati bilo kakve nove troškove vezano na JUGS te transparentno pratiti sve navedene aktivnosti.

- Izbjegavanje nastanka bilo kakvih novih nepotrebnih troškova u svezi s JUGS-a, pravne usluge, financijske usuge, savjetovanja, zatezne kamate. Transparentan sustav praćenja navedenih aktivnosti te izvještavanje Gradskog vijeća. Prijedog navedenih aktivnosti podrazumijeva da Gradsko vijeće preuzme ingerenciju i odgovornost upravljanja financijama Gradom, s obzirom na moguće konzekvence i posljedice - zaključuju Avar i Bunić.

Komentari

22.05.2015. 14:45h Zadnja izmjena: 13.01.2016. 07:18

Foto: Siniša Sović