komentar

Foto - Bosilj ne negira da je službenim autom putovao na odmor i daje sljedeće objašnjenje

Cijelu stvar odlučili smo provjeriti sa samim gradonačelnikom, a što nam je rekao provjerite u nastavku.

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 24.08.2021. 11:09

Zadnja izmjena: 24.08.2021. 11:37

Na facebook stranici "Varaždinci za Čehoka" gradonačelnika Varaždina proziva se da službeni gradski automobil koristi u privatne svrhe, odnosno konkretno - za odlazak na godišnji odmor.

Objavili su i fotografiju automobila, iz koje je vidljivo kako je na isti montirana krovna kutija, kakve se koriste za odlaske na godišnji odmor. Cijelu stvar odlučili smo provjeriti sa samim gradonačelnikom, a što nam je rekao provjerite u nastavku.

Komentar Nezavisne Čehokove liste, koji je osvanuo na spomenutoj facebook stranice, glasi:

- Ovo je valjda jedinstveni slučaj da gradonačelnik namontira škatulu na službeni auto. Upućeni vele da se to dogodilo prije odlaska na godišnji (drugi godišnji), susjedi da se Bosilj vratio u četvrtak ali je njegov privatni automobil bio stalno doma.

Gradonačelnik Bosilj na sve to i njihove prozivke kaže.

- Ja sam dužnosnik 365 dana u godini i nemam pravo na regres, dječje poklone, božićnicu uskrsnicu ili bilo kakve stvari na koje sam imao pravo u tvrtki u kojoj sam radio prije toga. Jedino pravo koje imam kao dužnosnik je korištenje vozila 24 sata na dan. To vozilo mi je doista i potrebno jer sam gradonačelnik 24 sata. Ja nemam godišnji odmor i mislim koristiti vozilo 24 sata na dan.


Vezano uz 24-satnog korištenje službenog vozila stiglo je i službeno priopćenje iz Grada Varaždina koje ovdje prenosimo u cijelosti:

  • "Čehok je napravio 140.000 kilometara": "Glede navedenog vozila, izvještavamo Vas da je gradonačelnik Bosilj vozilo preuzeo 10. lipnja 2021. godine. Vozilo je u najmu koji je sklopio bivši gradonačelnik. Cijena mjesečnog najma je 5.000,00 kuna, a ugovor ističe 1.3.2022. godine. U trenutku preuzimanja imalo je 140.000 kilometara, a vozilom se koristio bivši gradonačelnik Čehok. Uvidom u evidenciju isplate plaća nije vidljivo da je to korištenje smatrao dohotkom od nesamostalnog rada u naravi."
  • "Gradonačelnik nema radno vrijeme": "Prava iz rada i radnog odnosa gradonačelnika se sukladno Zakonu o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ne mogu poistovjetiti s pravima službenika, a ni s pravima radnika iz radnog odnosa. Na lokalne dužnosnike ne mogu se primjenjivati pravila o trajanju radnog vremena, dnevnom odmoru, obvezi prisutnosti na radu, korištenju godišnjeg odmora, plaćenog i neplaćenog dopusta te ostalim materijalnim pravima, kao ni stručnom usavršavanju, jer sama priroda dužnosti koju obnašaju ne može se poistovjetiti sa službeničkim i radnopravnim odnosom i fiksno određenim radnim vremenom."
  • "Gradonačelni koristi (jedino) pravo koje ima": Gradska uprava Lokalni dužnosnici ne mogu ostvarivati druga materijalna prava (regres za korištenje godišnjeg odmora, pravo na novčanu pomoć, kolektivno osiguranje, jubilarnu nagradu, dar za djecu, božićnicu) s obzirom da navedeno mora biti propisano Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Korištenje službenog automobila dozvoljeno je 24 sata te to pravo koristi i gradonačelnik Grada Varaždina Neven Bosilj.  Gradonačelnik Bosilj službeni automobil koristi primjenjujući i članak 14. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak i članak 15. stavak 1. točka 1. Pravilnika o porezu na dohodak kojim je propisano da se primitkom po osnovi nesamostalnog rada u naravi, između ostalog smatra i primitak od korištenja prometnih sredstava.Vrijednost primitka u naravi po toj osnovi utvrđuje se u skladu s člankom 16. stavak 1. i stavak 3. točka 5. Pravilnika o porezu na dohodak."

Komentari