intervju

Čehokov vijećnik javno: Svako novo rješenje bala biti će sigurno još skuplje

"Ne mogu pogađati da li koncesije iz prošlosti (koje spominje Čehok, nap.) danas imaju ikakvu važnost", kaže Cingula...

Piše: Mateja Rak

Objavljeno: 15.12.2022. 18:22

Zadnja izmjena: 15.12.2022. 21:29

Foto: prof. dr. Marijan Cingula, vijećnik Županijske skupštine (NL Ivana Čehoka)

Iako Ivan Čehok tvrdi kako je bale moguće riješiti prema postojećim ugovorima iz 2008. i 2013., u to nije sasvim siguran dr. Marijan Cingula, njegov vijećnik iz Županijske skupštine i redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu.

Cingula, s druge strane, bez ikakve dvojbe kaže kako će svako novo rješenje bala biti sigurno skuplje, kao i da će zaduživanje biti nužno.

- Vi meni govorite o pravnim aspektima. Ja se o tome ne mogu izjašnjavati jer nisam odvjetnik. Ne mogu pogađati da li koncesije iz prošlosti (koje spominje Čehok, nap.) danas imaju ikakvu važnost.

Zna se kome odgovaraju izbori

Na pitanje kome odgovaraju izbori, Cingula također bez dvojbe kaže da odgovaraju onima koji nisu podržali proračun.

- Ako proračun nije prošao, onda svi oni koji su bili protiv proračuna očekuju da mogu nakon izbora biti u poziciji - kaže ovaj Čehokov vijećnik.

'Prođu dva-tri mjeseca i nikom ništa'

Referendum smatra "notornom glupošću", detaljno objašnjava i zašto, a štetu od privremenog financiranja relativnom.

- Očito se raspala većina i onda su izbori jedino rješenje. Mi smo imali takvu situaciju prije nekoliko godina kad smo predložili gradonačelnika i onda su počele priče da bude "sve stalo", da se ne budu financirale sportske i druge djelatnosti, jer kad država imenuje povjerenika financiraju se samo redovite aktivnosti, ali prođu dva-tri mjeseca i nikom ništa nakon toga - zaključuje Cingula, vijećnik s Nezavisne liste Ivana Čehoka.


Cijeli intervju s prof. dr. Marijanom Cingulom pročitajte u nastavku:

  • Da li Grad Varaždin treba na izbore ili bi se političari morali dogovoriti?

Očito se raspala većina i onda su izbori jedino rješenje. Mi smo imali takvu situaciju prije nekoliko godina kad smo predložili gradonačelnika i onda su počele priče da bude "sve stalo", da se ne budu financirale sportske i druge djelatnosti, jer kad država imenuje povjerenika financiraju se samo redovite aktivnosti, ali prođu dva-tri mjeseca i nikom ništa nakon toga.

  • Kojoj bi od političkih opcija izbori najviše odgovarali u ovom trenutku?

Teško mi je procijenti, ali vjerojatno, ako proračun nije prošao, onda svi oni koji su bili protiv proračuna očekuju da mogu nakon izbora biti u poziciji. Dakle, da osvoje vlast.

Čehok: 'Građanima je uvijek bolje da idu na izbore'

  • Što mislite o referendumu?

To je najveća glupost. Notorna glupost. Referendum ne može ništa relevantno za bale odlučiti. Problem bala je u tome što postoje neke činjenice. Činjenica je da ne može postojati otvoreno odlagalište nigdje u Europi. Za to se plaćaju penali i to se zna već deset godina. Dnevna kazna je 50.000 eura i država to lokalnim zajednicama ne bude podmirivala.

Dakle, to su činjenice i sad: što vi na referendumu možete odlučiti o balama?

  • Pitanje bi moglo ići u smislu zaduživanja za bale?

Pa zar mislite da ima izbora za to?

Gradonačelnik Habuš raspisao je koncesiju po kojoj je trebalo premjestiti bale iz Varaždina u Davor i bilo je rečeno da bi time naš problem bio riješen. Cijena toga bila je 60 milijuna kuna. Pazite, iznosi su skoro u lipu točni, s time da je tada Grad trebao dati cca 30 milijuna kuna, međutim država je odustala jer je bila spremna financirati SANACIJU odlagališta a ne PREMJEŠTANJE na drugo odlgaalište koje bude isto trebalo sanirati.

Zašto vam ovo sve govorim? Zato što čujem da danas priča stoji 200 milijuna, a u ono vrijeme je bila 60. Očito je da tu koncesionari, odvjetnici i bilo tko tko je upteljan očekuje nekakav benefit za sebe.

  •  Što ste vi predlagali?

Moja je ideja bila, protiv koje je tada bio današnji gradonačelnik, da se smjesta bale odvezu u MBO, tamo da se biološki i mehanički obrade. Ako treba ići u zatvor neka stave mene, a sud neka rješava. Pri tome je odvjetnik rekao: ako bi se bale sve sanirale, nestao bi predmet spora. Normalno, pitanje je cijene po kojoj bi se bale trebale sanirati. Mi smo tada uspjeli postići jako dobru cijenu, ali ne za saniranje nego za prijevoz na drugu lokaciju.

Njih se, međutim, treba jednostavno – uništiti. Spaliti ako postoji spalionica. Ja za nju ne znam, ali znam da postoji objekt koji biološki i mehanički bale može srediti trajno, a to je MBO, odnosno ovaj objekt pokraj samih bala. To se ne želi realizirati jer postoje sporovi s vlasnicima, ali neka se bale fizički eliminiraju, a onda neka sud rješava sukobe i tko će izvući kraći kraj nek plati.

A vi na referendumu, što možete odlučiti? Da prihvaćate da morate 200 milijuna platiti? Pa morali bute platit po sudskoj odluci ako je to toliko. Pitajte današnjeg gradonačelnika zašto onda nije pristao platiti 60.

  • Da li je onda sada te bale moguće riješiti prema modelu koji predlaže gradonačelnik ili prema onim starim ugovorima kao što predlaže Čehok?

Gledajte, ja ne znam. Vi meni govorite o pravnim aspektima, ja se o tome ne mogu izjašnjavati jer nisam odvjetnik. Ne mogu pogađati da li koncesije iz prošlosti danas imaju ikakvu važnost. Ono što ja znam je da bale treba fizički eliminirati. Ili spaljivanje, što ne znam gdje je moguće, ili mehaničkom, biološkom obradom u pogonu koji je 200 metara dalje. Meni je najnormalnije da se bale odvedu u MBO i tamo obrade. Druga mogućnost je da se poliju vapnom ili cementom, pokriju zemljom, da se to na taj način sanira i da imamo brdo tu kao što imamo tamo u Knegincu.

Ne znam da li se to može s obzirom na ugovore, kao ni što će biti s pitkom vodom ako bale tamo ostanu vječito. Ali, ono što znam da bale treba fizički eliminirati, a to jedino može MBO ili spaliti negdje.

Čehok: 'Shvatimo da imamo dva ugovora'

  • Hoće li svako buduće rješenje biti još skuplje?

Biti će sigurno svako novo rješenje još skuplje.

Komentari