Na mjesto nedavno smijenjenog pomoćnika ministra poljoprivrede za veterinarstvo i sigurnost hrane (zbog pokušaja zaustavljanja inspekcija uoči Uskrsa), Vlada Republike Hrvatske danas je imenovala Damira Tuđana iz Varaždina.

Tuđan je i do sada bio zaposlen u Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede kao načelnik Veterinarskog ureda s mjesnom nadležnošću u Varaždinskoj, Međimurskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji. Bio je član i različitih povjerenstava za izradu zakonskih i podzakonskih akata, a prije toga radio je osam godina na rukovodećim poslovima u  poslovnom sustavu Vindije. Imenovanjem stranačkog kolege iz Varaždinske županije osobito je, pak, zadovoljan Josip Križanić koji se u Hrvatskom saboru bavi upravo tom problematikom, a u kratkom telefonskom razgovoru ovu odluku Vlade komentirao je riječima da će „Tuđanovo imenovanje zasigurno biti od koristi gospodarstvenicima Varaždinske županije koje obuhvaća njegov resor, a kojih nije malo...“. Damir Tuđan rođen je 1966. godine u Varaždinu, diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, stručno se usavršavao u Koki, oženjen je i otac troje djece.

Komentari

12.04.2018. 19:13h Zadnja izmjena: 12.04.2018. 19:15