U svezi točke na dnevnom redu na današnjoj sjednici Gradskog vijeća, predsjednik 7. mjesnog odbora Juraj Rožić podsjetio je na inicijativu u vezi gradskog prijevoza, a povodom čega je održan i prosvijedni Zbor građana u Biškupcu.

Kako piše u priopćenju 7. mjesnog odbora, njihovi zahtijevi su slijedeći : Gradski autobusi moraju početi prometovati puno ranije kako bi ga mogli koristiti i građani koji rade od 6 sati ujutro a isto tako da se uvede i kasna linija za one čije radno vrijeme završava u 22 sata. Također je nužno da se izmjeni vozni red na način da se autobusi sa svih linija nađu u isto vrijeme na istoj stanici (autobusni ili željeznički kolodvor) i tamo se zadrže 5-10 min. To bi omogućilo putnicima da odmah presjedaju na druge linije a ne da čekaju na presjedanje i do 40 minuta.

Uređena autobusna stanica u Biškupcu nažalost još uvijek ne koristi svojoj namjeni jer gradski autobusi ne prometuju tim naseljem. Zbog toga vijećnici 7. mjesnog odbora Varaždin zahtijevaju od gradskih službi i koncesionara da prometovanje postojeće “ Linije 2“ gradskog prijevoza urede na način tako da autobus skreće sa Zagrebačke ulice u Mažuranićevu, vozi prema Biškupcu, prolazi ulicom Mirka Kolarića te ponovo izlazi na Zagrebačku. Sukladno tome autobusne stanice nalazile bi se na početku Mažuranićeve uz Zagrebačku ulicu, na trgu Ivana Perkovca te kod Društvenog doma u ulici M. Kolarića 23. Također je nužno da svaki drugi prolazak „Linije 2 „ bude u drugom smjeru obilaska kako bi se omogućio lakši dolazak i povratak putnika.- zaključio je Juraj Rožić predsjednik vijeća 7. Mjesnog odbora Varaždin „Biškupec“

Komentari

14.09.2017. 08:40h Zadnja izmjena: 14.09.2017. 08:47