reakcija

Demanti Milorada Batinića: Ovo su činjenice o brzoj cesti i odlagalištu Jerovec

Objavljeno: 20.07.2022. 13:54

Zadnja izmjena: 20.07.2022. 13:57

Gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić oglasio se demantijem na riječi župana Anđelka Stričaka prenesene u članku objavljenom pod naslovom "Batinić prozvan da je još prije 10 godina mogao pokrenuti projekt brze ceste". Demantij u nastavku prenosimo u cijelosti:

Demanti Milorada Batinića

U tekstu se navodi kako je rješavanje pitanja brze ceste počelo 2017. godine, a kada je isto prema navodima pokrenuo župan Anđelko Stričak kao saborski zastupnik.

Dakle, iznesene informacije ne odgovaraju činjenicama.

Točne i provjerljive činjenice su sljedeće: Od 2012. do 2014. godine izrađena je studijska dokumentacija za procjenu utjecaja na okoliš. Godine 2015. u prepunoj Gradskoj vijećnici Ivanec održana je javna rasprava i javno izlaganje Studije utjecaja na okoliš brze ceste Varaždin - Ivanec – Krapina (izvješće u Ivanečkim novinama 73/15). Godinu dana kasnije resorno ministarstvo izdalo je Rješenje o tome da je zahvat prihvatljiv za okoliš, a 2017. izrađen je Idejni projekt i ishođeni su posebni uvjeti. Lokacijska dozvola za brzu cestu izdana je 2019. godine, a lani su ishođene izmjene lokacijske dozvole (produžetak važenja dozvole).

Također, što se tiče odlagališta otpada u Jerovcu, ono nikada nije bilo tema u Saboru.

Činjenica je da su dvojica saborskih zastupnika HDZ-a odvela gradonačelnika Bosilja i dogovorila s ministrom Čorićem (HDZ) da vozi varaždinski otpad u Jerovec.

S obzirom na sve navedeno županova izjava ne odgovara činjenicama.

S poštovanjem,
GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić

Komentari