Na sjednici Županijske skupštine koja ja na rasporedu sutra u 9 sati između ostalog će se naći prijedlog zaključka o rasporedu sredstava za redovito financiranje  političkih stranaka u 2020. godini.

Ovim Zaključkom raspoređuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini u 2020. godini i to razmjerno broju njihovih vijećnika utvrđenih Konačnim rezultatima izbora za članove Županijske skupštine. Sredstva za redovito godišnje financiranje u 2020. godini u ukupnom iznosu od 350.000,00 kuna osigurana su Proračunu Varaždinske županije za 2020. godinu.

Za svakog člana Županijske skupštine utvrđuje se godišnji iznos za vijećnika  u iznosu od 8.274,23 kuna te za vijećnicu (podzastupljeni spol 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku) u iznosu od 9.101,65 kuna. 

 

Komentari

09.12.2019. 08:16h Zadnja izmjena: 09.12.2019. 08:24

Foto: ARHIVA